Agenda

Godzina Blok
od 18:00 Przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie
20:00 Wieczór powitalny
Godzina Blok
8:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:05 – 10:30 Wystąpienie Witolda Kołodziejskiego – przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
10:30 – 11:30 Panel dyskusyjny „Telewizja. Usługa przestarzała czy może całkiem nowa? Najnowsze rozwiązania i trendy.”
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:50 Debata „Telefonia mobilna jako element oferty operatora lokalnego” prowadzona przez red. Łukasza Deca z udziałem przedstawicieli m.in.: Paweł Białas (SGT), Piotr Kosiewicz (Satfilm), Tomasz Pawłowski (Metroport), Aleksandra Najdychor (FlyMobile)
12:50 – 14:00 Debata „Dostęp hurtowy – praktyczny czy tylko teoretyczny wzrost przychodów z sieci?” prowadzona przez red. Łukasza Deca (Telko.In) z udziałem m.in.: Piotr Marciniak (ISP Hurt), Krzysztof Kosiorek (Telkab), Tomasz Kowal (Dyrektor Rozwoju Współpracy Regionalnej, Orange)
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:30 Warsztaty tematyczne:
Warsztaty redakcji programów lokalnych (Sala Gryczana)
15:00 – 15:40 Jak budować sieć FttH, aby możliwa była współpraca hurtowa z Orange? – Wojciech Grancow, Michał Piwek (Orange)
15:40 – 16:15 Ogólnopolska Sieć Edukacyjnaprzedstawiciel NASK lub MC
16:15 – 17:00 prezentacja sponsora
17:00 – 10:00 Co nowego w prawie? – mec. Anna Gąsecka, kancelaria BN Adwokaci
od 19:30 Uroczysta kolacja
Godzina Blok
8:00-10:00 Śniadanie
10:00-14:00 Warsztaty tematyczne  
Warsztaty redakcji programów lokalnych cd.
Sala Gryczana
Prezentacje i warsztaty techniczne
Sala Jęczmienna
10:00-10:40 Gawex – telefonia stacjonarna nadal przynosi zyski
10:40-11:30 AstaNet – system paszportyzacji –  wnioski z wdrożenia
11:30-11:50 Przerwa kawowa
11:50-13:00 Plusy i minusy GPONa, kilka lat po wdrożeniu – debata praktyków – zaproszeni do dyskusji przedstawiciele: Asta, Gawex, Dipol, Telkab, Dolsat, Eltronik
13:00-13:40 Prezentacja sponsora
Spotkanie działów sprzedaży
Sala Kameralna
10:00-11:30 „Jak myślą klienci? Badanie ukrytych postaw klientów” – Monika Zwierz (Femko)
11:30-14:00Okiem szefa Biura Obsługi Klienta. Co robić, aby lokalna kablówka była dla klienta operatorem pierwszego wyboru”. Dyskusja z udziałem szefów BOK: Łukasz Woźniak (AstaNet), Mariusz Karp (TK Dipol), Piotr Bednarek (Eltronik Media)
14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Obiad
15:00 – 19:00 Walne Zgromadzenie Członków Mediakom

Partnerzy

Organizator

Partner Główny

Patronat

Patronat Medialny

Patronat Medialny

Partner