Agenda

Godzina Blok
od 17:00 Przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie
19:00 Wieczór powitalny
Godzina Blok
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie agendy
10:10 Wystąpienie wstępne
10:30 Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce. Wnioski z wyników inwentaryzacji infrastruktury za rok 2017 – przedstawiciel UKE
11:15 Przerwa kawowa
11:45 Od Leszna do Torunia. 12 miesięcy na rynku telekomunikacyjnym. Panel dyskusyjny. Prowadzenie: Łukasz Dec (Telko.in)
13:00 Prezentacja partnera konferencji
13:30 Krajobraz po wdrożeniu RODO. Jak zmieniła się praca BOK? Prezentacja i panel dyskusyjny
15:00 Obiad
16:00 Prezentacja partnera konferencji
16:30 Omówienie ostatnich zmian w prawie – mec. Anna Gąsecka, BN Adwokaci
17:30 Cudze chwalicie, swego nie znacie. Dobre praktyki operatora kablowego.
19:00 Uroczysta kolacja
Godzina Blok
7:00-10:00 Śniadanie
10:00-14:30 Warsztaty tematyczne  
Sala A
10:00 HFC vs PON. Porównanie technologii i perspektyw rozwoju.
11:00 Inwentaryzacja, raporty i dostęp do informacji o infrastrukturze. Warsztaty z udziałem przedstawicieli UKE
Sala B
Spotkanie redakcji programów lokalnych
14:30-15:30 Obiad
15:30 Wyjazd uczestników

Partnerzy

Partnerzy zostaną opublikowani niebawem.