Agenda

Godzina Blok
od 18:00 Przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie
20:00 Wieczór powitalny
Godzina Blok
8:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:05 – 10:30 Wystąpienie Witolda Kołodziejskiego – przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
10:30 – 11:30 Panel dyskusyjny: Telewizja. Usługa przestarzała czy może całkiem nowa? Najnowsze rozwiązania i trendy.
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:50 Debata „Telefonia mobilna jako element oferty operatora lokalnego” prowadzona przez red. Łukasza Deca z udziałem przedstawicieli m.in. Metroport, Satfilm, FlyMobile
12:50 – 14:00 Debata „Dostęp hurtowy – praktyczny czy tylko teoretyczny wzrost przychodów z sieci?” prowadzona przez red. Łukasza Deca z udziałem przedstawicieli m.in. ISP Hurt, Telkab, Orange
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:30 Warsztaty tematyczne:
Warsztaty redakcji programów lokalnych (Sala Gryczana)
15:00 – 16:00 Co nowego w prawie? – mec. Anna Gąsecka, kancelaria BN Adwokaci
16:00 – 16:40 Ogólnopolska Sieć Edukacyjnaprzedstawiciel NASK lub MC
16:40 – 17:15 Prezentacja sponsora
od 19:30 Uroczysta kolacja
Godzina Blok
8:00-10:00 Śniadanie
10:00 – 14:00 Warsztaty tematyczne  
Warsztaty redakcji programów lokalnych
Sala Gryczana
Prezentacje i warsztaty techniczne
Sala Jęczmienna
10:00-10:40 Gawex – telefonia stacjonarna nadal przynosi zyski
10:40-11:30 AstaNet – system paszportyzacji –  wnioski z wdrożenia
11:30-11:50 Przerwa kawowa
11:50- 13:00 Plusy i minusy GPONa, kilka lat po wdrożeniu – debata praktyków – zaproszeni do dyskusji przedstawiciele: Asta, Gawex, Dipol, Telkab, Dolsat, Eltronik
13:00-13:40 Prezentacja sponsora
Spotkanie działów sprzedaży
Sala Kameralna
10:00-11:00 Prezentacja wprowadzająca
11:00-14:00Okiem szefa Biura Obsługi Klienta. Co robić, aby lokalna kablówka była dla klienta operatorem pierwszego wyboru”. Dyskusja z udziałem szefów BOK: Asta, Gawex, Dipol, Telkab, Dolsat, Eltronik
14:20 Zakończenie konferencji
14:30 Obiad
15:30 – 19:00 Walne Zgromadzenie Członków Mediakom

Organizator